Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Calibration Kits
Tên Model
    85052D
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Calibration Kits : 85052D
85052D
Tên sản phẩm : Calibration Kits
Tên Mode : 85052D
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới : call
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật 85052D Economy Mechanical Calibration Kit, DC to 26.5 GHz, 3.5 mm

DC to 26.5 GHz frequency range
Calibration standards to perform full two-port calibration
Torque wrenches for properly connecting standards
Adapters to change the sex of the test port
Commercial calibration certificate
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm