Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Network Analyzers
Tên Model
    E8362B
Tài liệu đính kèm
    5988-7988EN.pdf
 
 

 

 
 
 
Analyzers > Network Analyzers : E8362B
E8362B
Tên sản phẩm : Network Analyzers
Tên Mode : E8362B
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật PNA Network Analyzer, 10MHz ~ 20GHz
Lựa chọn options : 014,080,081,1CM,H11,UNL

014 : Configurable test set deck
080 : Frequency offset
081 : Reference-receiver switch
1CM : Rack mount kit for use without handles
H11 : IF access (for antenna,pulsed-RF and mm-wave measurements)
UNL : Extended power range with bias-tee
Tài liệu đính kèm 5988-7988EN.pdf