Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Power Sensors
Tên Model
    8481B
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Power Sensors : 8481B
8481B
Tên sản phẩm : Power Sensors
Tên Mode : 8481B
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Power Sensor

Accuracy or Linnearity : 0.2 dB
Connenctor Type : Type-N(f)
Frequency Range : 10 MHz - 18 GHz
Interfaces/Other : 0.75 dB
Min/Max Power : 35 dB - 44 dB
Lựa chọn 1BN : Mil std 45662A calibration certification
910 : Extra manual set
Tài liệu đính kèm