Công ty sản xuất
    Yokogawa
Tên sản phẩm
    Digital Oscilloscopes
Tên Model
    DL1720E (701715-F-J3)
Tài liệu đính kèm
    DL1720E_1740E.pdf
 
 

 

 
 
 
Oscilloscopes > Digital Oscilloscopes : DL1720E (701715-F-J3)
DL1720E (701715-F-J3)
Tên sản phẩm : Digital Oscilloscopes
Tên Mode : DL1720E (701715-F-J3)
Công ty sản xuất : Yokogawa
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới : HOT SALE
Giá sản phẩm đã qua sử dụng :
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Analog input channels : 2
Max sampling rate : 1 GS/s (Real-time sampling)
100 GS/s (Repetitive sampling)
Bandwidth : 500 MHz
Max. Record length : 1MW/ch

Power cable : -F : VDE standard
Internal storage drive: -J3 : PC card interface (type II)

1 GS/s, 500 MHz analog band
A4??, ??(? 5.5 kg)
TFT (6.4")?? ?????
? 8 MW? ???(DL1740EL) & ?? Zoom??
All-points ??
History memory & history search ??
USB ?? ???? ??? ???
??? ?? ???????
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm DL1720E_1740E.pdf