Công ty sản xuất
    Protek
Tên sản phẩm
    Network Analyzers
Tên Model
    A335
Tài liệu đính kèm
    A335.pdf
 
 

 

 
 
 
Analyzers > Network Analyzers : A335
A335
Tên sản phẩm : Network Analyzers
Tên Mode : A335
Công ty sản xuất : Protek
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới : call
Giá sản phẩm đã qua sử dụng :
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật One Port Network Analyzer

Impendance : 50&(75&connectors via adapters)
Test port connector : N-type, Female
Frequency range : 85 MHz to 5.4GHz
Full CW frequency accuracy : ±6×10-6
Frequency setting resolution : 10Hz
Lựa chọn
Tài liệu đính kèm A335.pdf