Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Calibration Kits
Tên Model
    85032B opt.001
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Calibration Kits : 85032B opt.001
85032B opt.001
Tên sản phẩm : Calibration Kits
Tên Mode : 85032B opt.001
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật Calibration Kit, Type-N, 50 Ohms

Frequency Range : 0 Hz - 6 GHz
Output Impedance : 50 ohm
Lựa chọn 001 : Deletes the four 7 mm to Type N adapters


Tài liệu đính kèm