Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Calibration Kits
Tên Model
    85033D
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Calibration Kits : 85033D
85033D
Tên sản phẩm : Calibration Kits
Tên Mode : 85033D
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật Calibration Kit, 3.5 mm,50O

Frequency Range : 0 Hz - 6 GHz
Output Impedance : 50 ohms
for 8753 Series


Lựa chọn
Tài liệu đính kèm