Công ty sản xuất
    GigaLane
Tên sản phẩm
    Calibration Kits
Tên Model
    GCS35M-9G-FS
Tài liệu đính kèm
    GCS35M-9G-GigaLane.pdf
 
 

 

 
 
 
Accessory > Calibration Kits : GCS35M-9G-FS
GCS35M-9G-FS
Tên sản phẩm : Calibration Kits
Tên Mode : GCS35M-9G-FS
Công ty sản xuất : GigaLane
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới : call
Giá sản phẩm đã qua sử dụng :
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật 3.5mm Calibration Kit (DC ~ 9 GHz)

Connector Type : 3.5 mm
Frequency Range : DC ~ 9 GHz
LOAD < -38 dB (Return Loss)
OPEN,SHORT Magnitude: 0.15 dB
Phase Deviation : > ±1.5°
Applicable Instruments : Agilent, Anritsu, Advantest VNA Series
Main Material : Stainless Steel Main Material with Gold Plating

Open/Short/Load
85033E replacable equipment


Lựa chọn
Tài liệu đính kèm GCS35M-9G-GigaLane.pdf