Công ty sản xuất
    TESCOM
Tên sản phẩm
    Etc.
Tên Model
    TC-3000C
Tài liệu đính kèm
    TC-3000C.pdf
 
 

 

 
 
 
Wireless/Mobile Instruments > Etc. : TC-3000C
TC-3000C
Tên sản phẩm : Etc.
Tên Mode : TC-3000C
Công ty sản xuất : TESCOM
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật Bluetooth Tester


Lựa chọn 3000-10 : Audio Test
3000-20 : RF Measurement
3000-30 : Protocol Analysis
3000-40 : EDR(Enhanced Data Rate) RF test

option 10,20,30,40 ??
??/?? ?? ??, ?? LE(50) ??????? ?? ??
Tài liệu đính kèm TC-3000C.pdf