Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Digital Multi Meter
Tên Model
    34411A
Tài liệu đính kèm
    34411A.pdf
 
 

 

 
 
 
Meters > Digital Multi Meter : 34411A
34411A
Tên sản phẩm : Digital Multi Meter
Tên Mode : 34411A
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê : call
 
Thông số kỹ thuật Digital Multimeter, 6½ Digit Enhanced Performance
Agilent 34411A

34410A? ?? ??? ??? ???? ??? ???!
50,000 readings/sec. @ 4 1/2 digits to the PC
1M reading memory
Analog level and pre/post triggering

Lựa chọn


Tài liệu đính kèm 34411A.pdf