Công ty sản xuất
    Agilent/HP
Tên sản phẩm
    Bridges
Tên Model
    8721A
Tài liệu đính kèm
   
 
 

 

 
 
 
Accessory > Bridges : 8721A
8721A
Tên sản phẩm : Bridges
Tên Mode : 8721A
Công ty sản xuất : Agilent/HP
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới :
Giá sản phẩm đã qua sử dụng : call
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Directional Bridge, 100 kHz to 100 MHz

Directivity: Greater than 40 dB, (1 to 110 MHz)
Load-Port Return Loss: Greater than 30 dB
Maximum Input Power: +20 dBm
Frequency response: Plus/Minus 0.5 dB
Lựa chọn

Tài liệu đính kèm