Công ty sản xuất
    Protek
Tên sản phẩm
    Digital Multi Meter
Tên Model
    D705T
Tài liệu đính kèm
    D705T.pdf
 
 

 

 
 
 
Meters > Digital Multi Meter : D705T
D705T
Tên sản phẩm : Digital Multi Meter
Tên Mode : D705T
Công ty sản xuất : Protek
Serial Number :
Tình trạng sản phẩm :
Giá sản phẩm mới : call
Giá sản phẩm đã qua sử dụng :
Giá cho thuê :
 
Thông số kỹ thuật Compact true-rms meter for field service technicians.
The Protek D795 is the solution for a wide variety of electrical and electronic testing applications.
It has to set with a combination of precision, ease-of-use, safety and reliability.

Lựa chọn
Tài liệu đính kèm D705T.pdf