Advantest R3132 9 kHz to 3 GHz Spectrum Analyzer

Danh mục: Chưa phân loại

The Advantest R3132 offers a frequency span accuracy of 1% or less in frequency ranges of 9 kHz to 3 GHz (R3132/3132N), and 9 kHz to 8 GHz (R3162).


Catalogue

Advantest R3132 9 kHz to 3 GHz Spectrum Analyzer

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Advantest R3132 9 kHz to 3 GHz Spectrum Analyzer

    phone
    phone