APSYN140-X – up to 43.5 GHz


Hệ thống tổng hợp băng rộng đa kênh 100 kHz đến 43,5 GHz
Bộ tổng hợp tần số nhỏ gọn 100 kHz đến 43,5 GHz với công suất đầu ra có thể cài đặt từ -10 đến +25


APSYN140-X – up to 43.5 GHz


  상품 정보


  Hệ thống tổng hợp băng rộng đa kênh 100 kHz đến 43,5 GHz
  Bộ tổng hợp tần số nhỏ gọn 100 kHz đến 43,5 GHz với công suất đầu ra có thể cài đặt từ -10 đến +25 dBm, hiệu suất nhiễu pha và độ tinh khiết của tín hiệu vượt trội, và tốc độ chuyển đổi cực nhanh. APSYN140-X có sẵn trong vỏ bọc mặt bích nhỏ gọn cũng như trong một khung có thể gắn vào giá đỡ 1U 19 ’’ ở cấu hình kênh đơn hoặc kênh đôi.

  Hệ thống tổng hợp băng rộng đa kênh 100 kHz đến 43,5 GHz
  Bộ tổng hợp tần số nhỏ gọn 100 kHz đến 43,5 GHz với công suất đầu ra có thể cài đặt từ -10 đến +25 dBm, hiệu suất nhiễu pha và độ tinh khiết của tín hiệu vượt trội, và tốc độ chuyển đổi cực nhanh. APSYN140-X có sẵn trong vỏ bọc mặt bích nhỏ gọn cũng như trong một khung có thể gắn vào giá đỡ 1U 19 ’’ ở cấu hình kênh đơn hoặc kênh đôi.

  Các mô-đun có độ phân giải tần số mHz và sử dụng tham chiếu nội bộ có độ ổn định cao. Tham chiếu bên trong có thể được khóa theo pha thành tham chiếu bên ngoài có thể lập trình được. Các mô-đun có USB và LAN và tùy chọn giao diện GPIB và có thể được điều khiển bằng cách sử dụng bộ lệnh SCPI 1999.

   

  관련 상품

  Menu