Đồng hồ vạn năng để bàn 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM


Tốc độ đọc: 1.000 lần đọc / s

Độ chính xác DCV cơ bản: 0,0035%

Bộ nhớ: 10.000 rdgs

Chức năng đo lường: DCV; ACV; DCI; ACI; Kháng chiến; Tần số; Điện dung; Kiểm tra điốt; nhiệt độ.

Kết nối: Đồ họa thống kê

DCV: 100 mV đến 1.000 V

ACV (RMS): 100 mV đến 750 V

DCI: 100 μA đến 10 A

ACI: 100 μA đến 10 A

Điện trở: 100 đến 100 MΩ

Đo thông mạch, diode: Y, 5V

Tần số, thời gian: 3 Hz đến 300 kHz

Nhiệt độ: RTD / PT100, nhiệt điện trở

Điện dung: 1.0 nF đến 100.0.

Hiển thị: Màu sắc, đồ họa

Đồ họa thống kê: Biểu đồ, biểu đồ thanh, Biểu đồ xu hướng

Phụ kiện đi kèm: Dây nguồn, Thư viện IO, Hướng dẫn nhanh, Chứng nhận hiệu chuẩnĐồng hồ vạn năng để bàn 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Key specifications 34461A
  Digits of resolution
  Basic DCV accuracy 35 ppm
  Max reading rate 1,000 rdgs/s
  Memory 10,000 rdgs
  DCV, ACV 100 mV to 1,000 V
  DCI 100 μA to 10 A
  ACI 100 μA to 10 A
  2- and 4-wire resistance 100 Ω to 1,000 MΩ
  Continuity, diode Y, 5 V
  Frequency, period 3 Hz to 300 kHz
  Temperature RTD/PT100, thermistor
  Capacitance 1.0 nF to 100.0 μF
  Dual line display Yes
  Display Color, graphical
  Statistical graphics Histogram, bar chart, trend chart
  Rear input terminals Yes
  USB Yes
  LAN/LXI Core Yes
  GPIB Optional

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  No results found.

  Menu