HP 8340B Synthesized Sweeper, 10 MHz to 26.5 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ quét tổng hợp HP 8340B cung cấp độ phân giải tần số từ 1 đến 4 Hz trên dải tần 10 MHz đến 26,5 GHz với công suất từ -110 dBm đến +10 dBm. Cơ sở thời gian lò thạch anh, bộ suy giảm bước, giao diện IEEE-488 và điều chế AM/FM/Pulse là các tính năng tiêu chuẩn.


Catalogue

HP 8340B Synthesized Sweeper, 10 MHz to 26.5 GHz

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Hp 8340B Synthesized Sweeper, 10 MHz to 26.5 GHz

    phone
    phone