IQxel-M Hệ thống kiểm tra kết nối không dây đa DUT và đa giao tiếp


Tùy chọn công nghệ không dây (WLAN, Bluetooth, IoT, LPWAN)

 • Wi-Fi, 802.11ac
 • Wi-Fi, 802.11a / b / g / j / n / p
 • Wi-Fi, 802.11ah
 • Bluetooth, Cổ điển (1.x, 2.x, 3.0), Năng lượng thấp (4.0, 4.1, 4.2)
 • Bluetooth 5 và Bluetooth 5.1
 • Zigbee, Z-Wave và Wi-SUN
 • DECT
 • LTE
 • LPWAN, Sigfox / LoRa
 • Điều hướng: GPS, GLONASS, La bàn
 • Phát sóng: FM

Giải pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và sản xuất

 • Đối với môi trường sản xuất
 • Đối với các sản phẩm trong giai đoạn mô tả đặc tính sản phẩm hoặc các giai đoạn vòng đời sản xuất cấp PCB
 • Đối với thiết bị di động, trò chơi và IoT hỗ trợ 802.11ac

Catalogue

IQxel-M Hệ thống kiểm tra kết nối không dây đa DUT và đa giao tiếp

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Tùy chọn công nghệ không dây (WLAN, Bluetooth, IoT, LPWAN)

  • Wi-Fi, 802.11ac
  • Wi-Fi, 802.11a / b / g / j / n / p
  • Wi-Fi, 802.11ah
  • Bluetooth, Cổ điển (1.x, 2.x, 3.0), Năng lượng thấp (4.0, 4.1, 4.2)
  • Bluetooth 5 và Bluetooth 5.1
  • Zigbee, Z-Wave và Wi-SUN
  • DECT
  • LTE
  • LPWAN, Sigfox / LoRa
  • Điều hướng: GPS, GLONASS, La bàn
  • Phát sóng: FM

  Giải pháp thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và sản xuất

  • Đối với môi trường sản xuất
  • Đối với các sản phẩm trong giai đoạn mô tả đặc tính sản phẩm hoặc các giai đoạn vòng đời sản xuất cấp PCB
  • Đối với thiết bị di động, trò chơi và IoT hỗ trợ 802.11ac

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  No results found.

  Menu