Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9344C

Danh mục: Chưa phân loại

Get the features you need in a field-ready
instrument:
– Rugged and fanless design for tough
field environments.
– Clear screen viewing, day and night.
– Built-in GPS receiver and GPS
antenna.
– Dedicated applications for spectrum
monitoring and interference analysis.
– Flexible remote control via USB/LAN.


Catalogue

Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9344C

[contact-form-7 id="237" title="Yêu cầu báo giá"]

Máy phân tích phổ cầm tay Keysight N9344C

Giơi thiệu :

Nếu bạn đang thực hiện phép đo tại hiện trường, máy phân tích phổ cầm tay (HSA) N9344C của Keysight Technologies, Inc sẽ giúp công việc của bạn dễ dàng hơn. Nó có các tính năng bạn cần cho
hoạt động trong môi trường thực địa khắc nghiệt và hiệu suất đo lường của nó giúp bạn tự tin rằng công việc đã được thực hiện đúng. N9344C HSA cho phép bạn tự động hóa các tác vụ thông thường để lưu
thời gian và đảm bảo kết quả nhất quán. Thử nghiệm tại hiện trường trở nên dễ dàng hơn với Keysight N9344C HSA

Thông số :

9 kHz to 20 GHz

–142 dBm/–142 dBm/
–140 dBm/–139 dBm, PA OFF

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

phone
phone