Nguồn điện một chiều ADCMT 6166

Danh mục: Nguồn DC cũ

Thông thường, điện áp đầu ra có thể được đặt trong bốn phạm vi từ 0 đến ±1199,999 V trong các bước tối thiểu 1 μV. Khi chức năng điện áp chia được chọn, nó có thể được đặt trong ba phạm vi từ 0 đến ±1199,999 mV trong các bước tối thiểu 10 nV


Catalogue

Nguồn điện một chiều ADCMT 6166

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Nguồn điện một chiều ADCMT 6166

  Giới thiệu nguồn điện ADCMT 6166 :

  ADCMT 6166 là nguồn điện áp/dòng điện một chiều sử dụng hệ thống PWM trong khối tạo điện áp tham chiếu cho độ chính xác cao, độ ổn định cao và độ phân giải cao.
  Điện áp DC có thể được xuất ra trong phạm vi rộng từ ±10 nV đến ±1199,999 V và dòng điện một chiều trong phạm vi rộng từ ±1 nA đến ±119,9999 mA.

  Thông số nguồn ADCMT 6166 :

  Dải động rộng và độ phân giải cao
  Nguồn điện áp: ±10nV đến ±1200V
  Nguồn hiện tại: ±1nA đến ±120mA
  Độ chính xác cao: ±35ppm/năm (±25ppm/90 ngày)
  Độ ổn định cao: ±5ppm/24 giờ
  Chuyển đổi phân cực mượt mà bằng đầu ra lưỡng cực
  Bộ nhớ lên tới 1000 bộ dữ liệu
  Chức năng đầu ra lực điện động nhiệt tuân thủ JIS
  Có thể thay đổi điện áp tuân thủ trong phạm vi 1mA/10mA
  từ ±120V đến ±1200V. (tùy chọn nhà máy)

   

  phone
  phone