RF Broadband Power Amplifier

Danh mục: RF Power Amplifier

RF Broadband Power Amplifier   BPA10T60W100  1000 ~ 6000MHz, 100Watt 

   Frequency SPECIFICATIONS

   Frequency  1000~6000MHZ,  Psat= 100WRF Broadband Power Amplifier

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    phone
    phone