Rohde and Schwarz/R&S ZVL3 Network Analyzer


Rohde and Schwarz/R&S ZVL3 Network Analyzer
Specifications:
R&S®ZVL3 Vector Network Analyzer
Order No. 1303.6509.03


Catalogue

Rohde and Schwarz/R&S ZVL3 Network Analyzer

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Rohde and Schwarz/R&S ZVL3 Network Analyzer
  Specifications:
  R&S®ZVL3 Vector Network Analyzer
  Order No. 1303.6509.03

  Frequency range: 9 kHz to 3 GHz
  Test ports: N(f), 50 Ω

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu