Tiêu chuẩn IEC 61000-4-11:2004 là gì ?Tiêu chuẩn IEC 61000-4-11:2004

1 Là tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử miễn nhiễm và các mức thử khuyến nghị cho thiết bị điện và điện tử nối với nguồn điện hạ áp có các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp.

2 Tiêu chuẩn này áp dụng cho các thiết bị điện, điện tử có dòng đầu vào định mức không vượt quá 16 A mỗi pha, cho kết nối tới nguồn AC 50 Hz hoặc 60 Hz.

3 Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các thiết bị điện, điện tử nối với mạng AC 400 Hz. Các phép thử đối với mạng trên sẽ được quy định trong các tiêu chuẩn khác.

4 Mục đích của tiêu chuẩn là xác lập một chuẩn chung đánh giá mức độ miễn nhiễm của các thiết bị điện, điện tử khi chịu tác động của hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp nguồn.

5 Các thiết bị đầy đủ của schloder cần thiết cho thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61000-4-11:2004

* VIS1700 : Voltage interruption simulator .
* VIS 740 : Step Tranformer .
* EMC remote control sofware.
Xem thêm tại :
https://www.schloeder-emv.de/en/emc-products/emc-test-and-measurement-system/emc-generators-measurement-systems/voltage-interruption-simulator.html

Có thể bạn quan tâm

phone
phone