Agilent HP 8902A Measuring Receiver 150kHz to 1300 MHz with Option 002 – High Stability Timebase

Danh mục: Chưa phân loại

Máy thu đo Keysight 8902A mang lại độ chính xác và độ phân giải của máy đo công suất hiệu suất cao ở tần số từ 150 kHz đến 1,3 GHz (50 MHz đến 26,5 GHz với bộ chuyển đổi vi sóng Keysight 11793A) và các mức từ +30 dBm đến -127 dBm. Nó đo chính xác AM, FM và M, bao gồm cả dư và ngẫu nhiên, chỉ bằng một lần nhấn phím. Bộ thu đo lường Keysight 8902A, cùng với Keysight 11793A, đếm tín hiệu RF đến 26,5 GHz với độ phân giải 10 Hz và độ ổn định tần số lâu dài tuyệt vời. Máy thu đo 8902A với Tùy chọn 050 giúp tăng độ chính xác của phép đo công suất. Tùy chọn này chỉ định Mức RF được điều chỉnh trên máy thu đo 8902A với độ chính xác ±(0,015 dB + 0,005 dB/bước 10 dB).


Catalogue

Agilent HP 8902A Measuring Receiver 150kHz to 1300 MHz with Option 002 – High Stability Timebase

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Agilent HP 8902A Measuring Receiver 150kHz to 1300 MHz

    phone
    phone