Agilent/HP E5091A Network Analyzer

Danh mục: Chưa phân loại

E5091A là Bộ thử nghiệm đa cổng. Kết hợp với bộ phân tích mạng ENA 4 cổng, cung cấp giải pháp hoàn chỉnh cho các phép đo thiết bị đa cổng.


Catalogue

Agilent/HP E5091A Network Analyzer

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ kiểm tra đa cổng Agilent E5091A, kết hợp với bộ phân tích mạng ENA 4 cổng, cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho các phép đo thiết bị đa cổng. Bộ kiểm tra đa cổng có sẵn ở cấu hình 9 cổng và 16 cổng. Sự kết hợp mạnh mẽ này mang lại tốc độ đo cực nhanh và nhiều tính năng khác nhau hỗ trợ quá trình tự động hóa thử nghiệm

    phone
    phone