Cảm biến công suất cũ Keysight / Agilent N5532B chất lượng tốt , giá tốt

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight Technologies
N5532B Sensor Module


Catalogue

Cảm biến công suất cũ Keysight / Agilent N5532B chất lượng tốt , giá tốt

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Cảm biến công suất cũ Keysight / Agilent N5532B chất lượng tốt , giá tốt

  Giới thiệu cảm biến công suất Agilent N5532B

  N5532B được thiết kế để sử dụng với N5531S. Nó thực chất là một cảm biến công suất với bộ chia công suất ở đầu vào.

  100 kHz đến 4,2 GHz
  Mô-đun cảm biến đo chính xác các mức công suất từ -20 dBm đến +30 dBm (10 μW đến 1 W).

  phone
  phone