CDN RJ


Frequency range (RF In) : (10 kHz) 150 kHz – 230 MHz

Power Rating (RF In) : 6 W (continuous)

Insertion loss (RF In – AE) > 30 dB (150 kHz – 230 MHz)
Insertion loss (RF In – EUT)
10 dB ± 1 dB (150 kHz – 80 MHz)
10 dB + 3 dB (80 MHz – 230 MHz)CDN RJ

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  Frequency range (RF In) : (10 kHz) 150 kHz – 230 MHz

  Power Rating (RF In) : 6 W (continuous)

  Insertion loss (RF In – AE) > 30 dB (150 kHz – 230 MHz)
  Insertion loss (RF In – EUT)
  10 dB ± 1 dB (150 kHz – 80 MHz)
  10 dB + 3 dB (80 MHz – 230 MHz)

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  No results found.

  Menu