DC power supply TDK-Lambda ZUP10-80

Danh mục: Chưa phân loại

DC power supply TDK-Lambda ZUP10-80


Catalogue

DC power supply TDK-Lambda ZUP10-80

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  DC power supply TDK-Lambda ZUP10-80

  DC Power Supplies
  85 VAC to 265 VAC
  1 Output
  0 VDC to 10 VDC
  0 A to 80 A
  phone
  phone