DL9240L Yokogawa Digital Oscilloscope

Danh mục: Chưa phân loại

Yokogawa DL9240L chứa một loạt các chức năng phân tích bao gồm thống kê tham số, xu hướng, bộ lọc thời gian thực, phân tích bus nối tiếp và phân tích công suất. Mẫu DL9240L có 6,25M điểm bộ nhớ dạng sóng trên mỗi kênh. Ở chế độ tích lũy, DL9240L phủ lên tới 2000 lần thu được trên màn hình mà bạn có thể cuộn qua để tìm kiếm các đặc thù của tín hiệu.


Catalogue

DL9240L Yokogawa Digital Oscilloscope

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  • Bandwidth: 1.5 GHz
  • Channels: 4
  • Sample Rate: 5 GS/s, 10 GS/s Max
  • Record Length: 6.25MW
  • Input Coupling: AC, DC, GND, DC50Ω
  • Trigger modes: Auto, Auto Level, Normal, Single, and N Single
  • Up to 25,000 frames/sec/channel in continuous mode
  • Up to 2.5 million frames/sec/channel in N Single mode
  • With a partitioned large-capacity memory, the DL9000 can automatically accumulate and display up to 2,000 waveform frames
  phone
  phone