Fluke 5720A Calibrator

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ hiệu chuẩn Fluke 5720A


Catalogue

Fluke 5720A Calibrator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Bộ hiệu chuẩn Fluke 5720A thậm chí còn cung cấp nhiều hơn bộ hiệu chuẩn 5700A tiêu chuẩn công nghiệp lâu đời. Ngoài độ tin cậy, hiệu chuẩn đơn giản, dễ sử dụng và hỗ trợ trên toàn thế giới đã làm cho 5700A trở thành số một, 5720A còn cung cấp các thông số kỹ thuật không chắc chắn cạnh tranh với bất kỳ thứ gì hiện có. Người dùng có thể nhận được tất cả hiệu suất họ cần để hiệu chỉnh khối lượng công việc đòi hỏi khắt khe nhất của đồng hồ vạn năng lên đến 8 1/2 chữ số một cách nhanh chóng, dễ dàng và đáng tin cậy. Sự cải thiện về hiệu suất này là kết quả của thử nghiệm tại nhà máy đến dung sai thậm chí còn chặt chẽ hơn và từ nhiều cải tiến phần cứng và phần sụn.

  • Voltage DC Range: 0 to ±1100V:  ±3.5 ppm of setting
  • Voltage AC Range: 220 mV to 1100V 10 Hz to 1 MHz: ±45.0 ppm of setting
  • Resistance Range: 0 to 100 MO, 18 values in x1 and x1.9: ±8.5 ppm Current DC Ranges: 0 to ±2.2A (11A with 5725A) 5700A Best 1 Year Specification: ±50 ppm of setting 5720A Best 1 Year Specification: ±35 ppm of setting Current AC Ranges: 9 mA to 2.2A (11A with 5725A) 10 Hz to 10 kHz 5700A Best 1 Year Specification: ±140 ppm of setting 5720A Best 1 Year Specification: ±120 ppm of setting Wideband AC Voltage Option Ranges: 300 mV to 3.5V 10 Hz to 30 MHz 5700A Best 1 Year Specification: ±0.4% of setting 5720A Best 1 Year Specification: ±0.4% of setting

   

  phone
  phone