GN-65-8P-T0-Speaker


GN-65-8P-T0-Speaker

· Speaker type Camouflage Antenna
· 824 – 894 MHz / 1710 – 2690 MHz
3350 – 3900 MHz


Catalogue

GN-65-8P-T0-Speaker

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  GN-65-8P-T0-Speaker

  · Speaker type Camouflage Antenna
  · 824 – 894 MHz / 1710 – 2690 MHz
  3350 – 3900 MHz
  · 11 dBi / 10.5 dBi / 10 dBi
  · H 65° / V 22°
  · 4-port x 7/16 Female, 4-port x 4.3-10 Female

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu