HIOKI 702911-702912 Logic Probe

Danh mục: Chưa phân loại

702911-702912 Logic Probe


Catalogue

HIOKI 702911-702912 Logic Probe

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    8-bit, non-isolated, response speed: 3µs or less, treshold level approx 1.4V
    702911: 1 meter cable, 702912: 3 meter cable

    phone
    phone