Máy phát xung có thể lập trình công suất cao HP 8114A

Danh mục: Chưa phân loại

15 MHz High Power Programmable Pulse Generator


Catalogue

Máy phát xung có thể lập trình công suất cao HP 8114A

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ tạo xung có thể lập trình công suất cao 8114A 100V / 2A là nguồn đầu ra đơn, công suất cao cung cấp các xung nhanh, sạch, dương hoặc âm ở tần số lên đến 15 MHz.

    phone
    phone