HP 83650B Synthesized Swept-Signal Generator, 0.01 – 50 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

83650B Synthesized Swept-Signal Generator, 0.01 – 50 GHz


Catalogue

HP 83650B Synthesized Swept-Signal Generator, 0.01 – 50 GHz

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Máy phát tấn số  83650B là tiêu chuẩn xuất sắc cho các ứng dụng yêu cầu hiệu suất cao và độ chính xác của nguồn tổng hợp cũng như tốc độ và tính linh hoạt của bộ tạo dao động quét.

    phone
    phone