HP 85134-60004 2.4-3.5mm (f) Flexible Test Port Cable

Danh mục: Chưa phân loại

HP Agilent 85134-60004+85143-60003 test cable (2.4mm – 3.5mm)


Catalogue

HP 85134-60004 2.4-3.5mm (f) Flexible Test Port Cable

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    HP/Agilent 85134-60003 2.4 – 3.5mm (m) Flexible Cable 85134F

    phone
    phone