IQxel-M8 Hệ thống kiểm tra kết nối không dây


Hệ thống kiểm tra kết nối không dây quy mô lớn IQxel-M8

Wireless Technology Options (WLAN, Bluetooth, IoT, LPWAN)

 • Wi-Fi, 802.11ac
 • Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/p
 • Wi-Fi, 802.11ah
 • Bluetooth, Classic (1.x, x, 3.0), Low Energy (BLE) (4.0, 4.1, 4.2),
 • Bluetooth 5 and Bluetooth 5.1
 • True MIMO of 2×2 with a single tester
 • Zigbee, Z-Wave, and Wi-SUN
 • DECT
 • LTE
 • LPWAN, Sigfox / LoRa


IQxel-M8 Hệ thống kiểm tra kết nối không dây

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  No results found.

  Menu