IQxstream-5G FR1 Sub-6 GHz Máy kiểm tra kết nối không dây trên dây truyền sản xuất số lượng lớn


IQxstream-5G FR1 Sub-6 GHz Máy kiểm tra kết nối không dây trên dây truyền sản xuất số lượng lớn

5G NR Sub-6 GHz Technology Options

• 5G Sub-6 GHz
• 5G Small Cell
• LTE TDD / FDD
• TD-SDCMA
• W-CDMA HSPA / HSPA+
• GSM / EDGE
• CDMA / CDMA2000
• LTE IoT UE categories Cat 1, Cat 0 (Cat M1) and Cat NB1 (NB-IoT)
• LTE Small Cell (Femtocell, Picocell)
• Wi-Fi, 802.11ax
• Wi-Fi, 802.11ac
• Wi-Fi, 802.11a/b/g/j/n/p
• Wi-Fi, 802.11af
• Wi-Fi, 802.11ah
• Bluetooth, Classic (1.x, 2.x, 3.0), Low Energy (4.0, 4.1, 4.2) and Bluetooth 5.x
• DECT
• LPWAN, Sigfox / LoRa
• Zigbee, Z-Wave and Wi-SUN
• Navigation: GPS, GLONASS, Compass and GalileoIQxstream-5G FR1 Sub-6 GHz Máy kiểm tra kết nối không dây trên dây truyền sản xuất số lượng lớn

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    phone
    phone