IQxstream-5G FR1 Sub-6 GHz Máy kiểm tra kết nối không dây trên dây truyền sản xuất số lượng lớn


IQxstream-5G FR1 Sub-6 GHz Máy kiểm tra kết nối không dây trên dây truyền sản xuất số lượng lớn

5G NR Sub-6 GHz Technology Options

• 5G Sub-6 GHz
• 5G Small Cell
• LTE TDD / FDD
• TD-SDCMA
• W-CDMA HSPA / HSPA+
• GSM / EDGE
• CDMA / CDMA2000
• LTE IoT UE categories Cat 1, Cat 0 (Cat M1) and Cat NB1 (NB-IoT)
• LTE Small Cell (Femtocell, Picocell)
• Wi-Fi, 802.11ax
• Wi-Fi, 802.11ac
• Wi-Fi, 802.11a/b/g/j/n/p
• Wi-Fi, 802.11af
• Wi-Fi, 802.11ah
• Bluetooth, Classic (1.x, 2.x, 3.0), Low Energy (4.0, 4.1, 4.2) and Bluetooth 5.x
• DECT
• LPWAN, Sigfox / LoRa
• Zigbee, Z-Wave and Wi-SUN
• Navigation: GPS, GLONASS, Compass and GalileoIQxstream-5G FR1 Sub-6 GHz Máy kiểm tra kết nối không dây trên dây truyền sản xuất số lượng lớn

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    THÔNG TIN SẢN PHẨM

    SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

    No results found.

    Menu