Keysight 16195B Calibration Kit, 7 mm

Danh mục: Chưa phân loại

 • Compatible LCR Meters: 4287A, E4982A
 •  Compatible Impedance / Material Analyzers: E4991A, E4991B
 •  Compatible Network Analyzer: E5061B

Catalogue

Keysight 16195B Calibration Kit, 7 mm

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 16195B là bộ hiệu chuẩn dành cho máy đo Keysight RF LCR, máy phân tích trở kháng/vật liệu và máy phân tích mạng. Hiệu chuẩn bằng Keysight 16195B được thực hiện trên mặt phẳng đầu nối 7 mm. Nội dung của bộ hiệu chuẩn bao gồm đầu cuối 50 Ohm, đầu cuối hở, đầu cuối ngắn, tụ điện tổn thất thấp và hộp đựng.

  phone
  phone