Keysight 16453A Dielectric Material Test Fixture

Danh mục: Chưa phân loại

16453A được thiết kế để đo hằng số điện môi và tiếp tuyến tổn thất chính xác trên E4991A/4291A/B. Nó sử dụng phương pháp tấm song song, kẹp vật liệu vào giữa hai điện cực để tạo thành một tụ điện. E4991A/4291A/B đo điện dung được tạo ra từ vật cố định và phần sụn tùy chọn 002 tính toán hằng số điện môi phức tương đối như được mô tả trong 16451B. Cần điều chỉnh để đảm bảo các điện cực song song khi sử dụng 16451B. Không cần điều chỉnh này với 16453A vì vật cố định có một điện cực linh hoạt tự động điều chỉnh theo bề mặt vật liệu.


Catalogue

Keysight 16453A Dielectric Material Test Fixture

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 16453A Dielectric Material Test Fixture

  Frequency:
  1 MHz to 1 GHz

  Sample size (smooth sheets only):
  thickness: 0.3 mm to 3 mm
  diameter: ≥ 15 mm

  phone
  phone