Keysight 778D Coaxial Dual-Directional Coupler

Danh mục: Chưa phân loại

778D Coaxial Dual-Directional Coupler, 100 MHz to 2 GHz


Catalogue

Keysight 778D Coaxial Dual-Directional Coupler

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight 778D Coaxial Dual-Directional Coupler

  Giới thiệu Keysight 778D :

  Keysight 778D là bộ ghép nối hai hướng kinh tế được thiết kế cho các phép đo quét trong phạm vi 100 MHz đến 2 GHz. Tính định hướng cao và độ chính xác khớp nối trung bình ±0,5 dB khiến Keysight 778D trở nên lý tưởng cho các ứng dụng máy đo độ phản xạ. Các cánh tay phụ trợ theo dõi rất chặt chẽ, làm cho bộ ghép nối này đặc biệt hữu ích cho máy đo độ phản xạ được điều khiển bởi bộ tạo dao động quét.

  Thông số Keysight 778D :

  Superior RF Performance

  • Nominal Coupling and Variation: 20 ±1.0 dB
  • Directivity: >36dB to 1 GHz
  • Maximum SWR: 1.1
  • Insertion Loss: <0.60 dB

  Power ratings

  • Power Rating Average, Peak: 50 W, 500 W
  • Power Rating Average, Peak: 50 W, 500 W

   

   

  phone
  phone