Keysight 83712A Synthesized CW generator, 0.01 to 20 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight (Agilent/HP) 83712A 0.01-20GHz CWGenerator


Catalogue

Keysight 83712A Synthesized CW generator, 0.01 to 20 GHz

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ tạo CW tổng hợp 83712A lý tưởng cho các ứng dụng bộ tạo dao động và bộ kích thích cục bộ. Công suất đầu ra cao và độ tinh khiết của tín hiệu đặc biệt được kết hợp với phạm vi phủ sóng rộng trong bộ tổng hợp có hiệu suất cao này. Bộ tạo dao động cơ bản và bộ lọc thông thấp chuyển đổi cung cấp sóng hài <-55 dBc, loại bỏ sóng âm thấp hơn và triệt tiêu nhiễu giả đến <-60 dBc. Bộ tạo này là bộ tạo dao động cục bộ được khuyến nghị sử dụng với máy đo tiếng ồn 8970B. Tất cả các chức năng của bảng điều khiển phía trước hoàn toàn có thể lập trình HP-IB và tương thích với SCPI.

    phone
    phone