Keysight 87512A Transmission/Reflection Test Set, DC to 2 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ kiểm tra độ truyền/phản xạ Keysight 87512A cung cấp khả năng đo các đặc tính truyền và phản xạ của các thiết bị 50 Ω lên đến 2 GHz bằng máy phân tích mạng Keysight. Các cổng thử nghiệm của 87512A là các đầu nối N(f) 50 Ω. Kết thúc đoản mạch/tải chính xác để hiệu chuẩn được cung cấp cùng với 87512A.


Catalogue

Keysight 87512A Transmission/Reflection Test Set, DC to 2 GHz

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Keysight 87512A Transmission/Reflection Test Set, DC to 2 GHz

     

    phone
    phone