Keysight / Agilent 8496B Step Attenuator, dc to 18 GHz, 0 to 110 dB, 10 dB steps

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ suy giảm bước thủ công DC đến 18 GHz của Keysight 8496B mang lại độ tin cậy và độ lặp lại đặc biệt. Độ suy giảm được cung cấp trong các bước 10 dB từ 0 đến 110 dB. Lò xo lá mạ vàng chính xác đảm bảo tuổi thọ cao (hơn 5 triệu chu kỳ) và độ lặp lại của bộ suy giảm rất cao (thường là 0,01 dB). Để cải thiện độ chính xác của phép đo, dữ liệu có thể theo dõi của NIST (SWR và độ suy giảm) có sẵn dưới dạng Tùy chọn UK6. Có thể kết hợp bộ suy giảm bước/công tắc tùy chỉnh. Bộ kết nối Keysight 11716A/B/C giúp kết nối nhanh các bộ suy giảm bước 1 dB và 10 dB của Keysight 8494/5/6/7 nối tiếp để có dải động lớn hơn với các bước 1 dB.


Catalogue

Keysight / Agilent 8496B Step Attenuator, dc to 18 GHz, 0 to 110 dB, 10 dB steps

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight / Agilent 8496B Step Attenuator, dc to 18 GHz, 0 to 110 dB, 10 dB steps

  Superior RF Performance

  • Frequency range: DC to 18 GHz
  • Insertion loss at 0 dB: 0.6 dB + 0.09 dB/GHz
  • Maximum SWR: 1.5 to 8 GHz, 1.6 to 12.4 GHz, 1.9 to 18 GHz
  phone
  phone