Keysight E4438C Signal Generator

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight E4438C Signal Generator


Catalogue

Keysight E4438C Signal Generator

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Frequency range
  Option1
  501 250 kHz to 1 GHz
  502 250 kHz to 2 GHz
  503 250 kHz to 3 GHz
  504 250 kHz to 4 GHz
  506 250 kHz to 6 GHz [requires Option UNJ]

  phone
  phone