Keysight N2830A InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier, 4 GHz

Danh mục: Chưa phân loại

Hệ thống thăm dò InfiniiMax III+ Sê-ri N2830A là thế hệ thăm dò InfiniiMax tiếp theo, giúp mở rộng đáng kể khả năng đo lường và khả năng sử dụng của đầu dò có khả năng đo lường tất cả các thành phần của tín hiệu vi sai. Công nghệ InfiniiMode tích hợp cho phép khách hàng chuyển đổi chế độ vi sai, một đầu và chung mà không cần điều chỉnh các kết nối đầu dò.


Catalogue

Keysight N2830A InfiniiMax III+ Series Probe Amplifier, 4 GHz

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Bandwidth

  • 4 GHz (-3 dB)
  • Tr = 108.5 psec (10-90%)

  Input range

  • DC attenuation ratio: 10:1 or 5:1
  • Input voltage range: 2.5 Vpp or ± 1.25 V at 5:1 attenuation, 5 Vpp or ± 2.5 V at 10:1 attenuation
  • Input common mode range: ± 7 VDC to 100 Hz, ± 1.25 V at >100 Hz at 5:1 attenuation, ± 2.5 V > 100 Hz at 10:1 attenuation
  • Offset range: ± 16 V when probing a single-ended signal
  phone
  phone