Keysight N9960A FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer

Danh mục: Chưa phân loại

Keysight N9960A FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer


Catalogue

Keysight N9960A FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Keysight N9960A FieldFox Handheld Microwave Spectrum Analyzer

  Giới thiệu :

  Máy phân tích di động FieldFox của Keysight được trang bị để xử lý các môi trường làm việc khó khăn nhất của bạn trong quá trình bảo trì định kỳ, khắc phục sự cố chuyên sâu và bất kỳ hoạt động nào ở giữa. Chọn cấu hình Keysight FieldFox đáp ứng tốt nhất nhu cầu của bạn.

  Thông số :

  • Make accurate spectrum analyzer measurements (± 0.5 dB) without warmup.
  • Capture intermittent signals with 10 MHz gap-free, real-time bandwidth.
  • Characterize radar pulse profiles with a portable solution.
  • Perform over-the-air measurements for 5G TF and LTE.
  • Capture I/Q data for RF signal monitoring and analysis.
  • Use GPS/GNSS for geolocation and timestamping.
  • Carry one lightweight unit at 3.2 kg (7.1 lb).

   

  phone
  phone