Keysight V11644A Mechanical Calibration Kit

Danh mục: Chưa phân loại

Hiệu chỉnh các lỗi hệ thống của máy phân tích mạng; bao gồm hãng hàng không chính xác để thực hiện hiệu chuẩn TRL


Catalogue

Keysight V11644A Mechanical Calibration Kit

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Bộ hiệu chuẩn Keysight V11644A chứa các tiêu chuẩn cơ khí chính xác cần thiết để hiệu chỉnh lỗi hệ thống của máy phân tích mạng Keysight. Bộ hiệu chuẩn này có một đường dẫn chính xác để thực hiện hiệu chuẩn Thru-Reflect-Line (TRL), kỹ thuật sửa lỗi chính xác nhất cho các phép đo đồng trục. Bộ này cũng bao gồm chứng chỉ hiệu chuẩn thương mại, đoản mạch xả, miếng chêm chính xác và (các) đầu nối cố định.

    phone
    phone