Máy phân tích mạng Keysight N5230C PNA-L Microwave Network Analyzer

Danh mục: Chưa phân loại

 • 300 kHz to 6/13.5/20 GHz and 10 MHz to 20/40/50 GHz
 • 2- or 4- ports with two built-in sources
 • 110 dB system and 122 dB receiver dynamic range, 32,001 points, 32 channels
 • < .006 dB rms (Option 22x)
 • Measurement speed: 4 to 9 µs per point

Catalogue

Máy phân tích mạng Keysight N5230C PNA-L Microwave Network Analyzer

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  Máy phân tích mạng Keysight N5230C PNA-L Microwave Network Analyzer

  Các tùy chọn của Keysight N5230C :

  • 300 kHz to 6 GHz, 2-port
  • 300 kHz to 13.5 GHz, available in 2- and 4-port
  • 10 MHz to 20 GHz, available in 2- and 4-port
  • 10 MHz to 40 GHz, 2-port
  • 10 MHz to 50 GHz, 2-port

   

   

  phone
  phone