Máy phát xung tín hiệu HP 8130A

Danh mục: Chưa phân loại

Bộ tạo xung tốc độ cao 300 MHz HP 8130A hoàn toàn có thể lập trình được. Ngay cả bộ kích hoạt đầu vào cũng có thể được lập trình để tự động hóa các phép đo của bạn.


Catalogue

Máy phát xung tín hiệu HP 8130A

    Vui lòng để lại thông tin liên hệ

    Máy phát xung tín hiệu HP 8130A

    300MHz

    phone
    phone