OYZ16X2030MD10


OYZ16X2030MD10

· Spot Beam Mid + CBRS + LAA Band Stadium Antenna
· (4) x 1695 – 2690 MHz / (4) x 3400 – 3800 MHz
(2) x 5150 – 5925 MHz


Catalogue

OYZ16X2030MD10

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

  OYZ16X2030MD10

  · Spot Beam Mid + CBRS + LAA Band Stadium Antenna
  · (4) x 1695 – 2690 MHz / (4) x 3400 – 3800 MHz
  (2) x 5150 – 5925 MHz
  · 18.1 dBi / 13.1 dBi / 4.1 dBi
  · H 15˚, V 25 ˚/ H 35˚, V 35 ˚ / H 25˚, V 25 ˚
  · 10-Port x 4.3-10 Female

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu