SPECTRAN NF-5030 (1 Hz – 30MHz)


 

 •  Affordable low-frequency Signal Analyzer
 •  Accuracy: 3%
 •  Superfast FFT spectrum analysis
 •  Weight: 420gr
 •  Incl. MCS Software

Catalogue

SPECTRAN NF-5030 (1 Hz – 30MHz)

  Vui lòng để lại thông tin liên hệ

  THÔNG TIN SẢN PHẨM

   

  •  Affordable low-frequency Signal Analyzer
  •  Accuracy: 3%
  •  Superfast FFT spectrum analysis
  •  Weight: 420gr
  •  Incl. MCS Software

  SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

  Menu